Ordinary Cut.

| |

                            Leica M4 / Canon Serenar 28mm f3.5 Kentmere400 (EI800) / Diafine dev / VED 2017. 10. 14. 명동/남대문. 서울, READ MORE

Ordinary Cut.

| |

                                                    Contax IIa / Carl Zeiss Biogon 1:4.5... READ MORE

Ordinary Cut.

| |

                            Contax IIa / Carl Zeiss Biogon 1:4.5 f=21mm Kentmere400 (EI800) / Diafine dev / VED 2017. 10. 20. 천안아산역.... READ MORE

Ordinary Cut.

| |

    Contax IIa / Carl Zeiss Biogon 1:4.5 f=21mm Kentmere400 (EI800) / Diafine dev / VED   2017. 10. 14. 명동. 서울. READ MORE